• Moderní technologie
  Nabízíme pouze kvalitní výdejníky vody s dlouhou životností. Většina strojů má vodní cesty komplet z nerezu. Každý ze strojů připravuje horkou i chlazenou vodu, některé typy disponují i výrobníkem sody!
  Detail
  Moderní technologie
 • Perlivá voda
  Soda se v dnešní době stává trendem v oblasti výdejníků vody. Výhodou je okamžitá připravenost! Jen stisknete tlačítko a v tom okamžiku máte sody kolik potřebujete.
  Detail
  Perlivá voda
 • Nízké náklady
  Napište si o nezávaznou kalkulaci a přidejte se k tisícům našich spokojených zákazníků! Budete překvapeni naší nabídkou i individuálním přístupem.
  Detail
  Nízké náklady

GDPR

GDPR - nakládání s osobními údaji klientů

INFORMACE

V souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR přijala společnost Lease Machines s.r.o. následující pravidla upravující zásady zpracování osobních údajů osob, které se společností Lease Machines s.r.o. uzavřou kupní, či nájemní smlouvu v souvislosti s výrobky, technologiemi a službami, které společnost Lease Machines s.r.o.(dále jen „kupující“) poskytuje. Výše uvedené platí i pro uživatele webových stránek www.w-sodobary.com (dále jen „web“).

Společnost Lease Machines s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje poskytnuté kupujícími

zpracováváme osobní údaje kupujících, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místo dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, zpracováváme e-mailovou adresu.

Identifikační údaje pro přístup na web

zpracováváme vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.

Údaje získané prostřednictvím cookies

Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro vyřízení objednávky využíváme vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště anebo dodání a kontaktní údaje, jako telefon, e-mail aj.

Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůžeme vyřídit vaši objednávku.
Pro přístup do klientského účtu na webu a jeho vedení a správu využíváme vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. 
Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůžeme vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.

Pro propagaci produktů Lease Machines s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky, při podpisu smlouvy. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám obchodní sdělení zasíláme.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Lease Machines s.r.o. můžete kdykoli zrušit a to odvoláním Vašeho souhlasu a zasláním písemně či e-mailem na kontaktní adresy společnosti Lease Machines s.r.o.

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Lease Machines s.r.o. ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Údaje jsou zpracovávány společností Lease Machines s.r.o. a jejími obchodními zástupci, pracovníky a sub-dodavateli. Veškeré osoby ve společnosti mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností Lease Machines s.r.o.

Lease Machines s.r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost Lease Machines s.r.o. pro účely a způsobem, které správce stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak správce předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům správce předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Lease Machines s.r.o.využívá, patří:

Přepravní společnosti

Servisní společnosti (servis technologií u klientů)

Účetní společnost (vedení účetnictví)

Google (internetový nástroj)

cz (internetový nástroj)

Seznam (internetový nástroj)

Externí firma na správu webových stránek (správa informačního systému)

Externí firma na správu účetního a skladového systému (systém POHODA od firmy Stormware)

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a nájemní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní či nájemní smlouvou souvisí. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech. V poslední řadě uchováváme údaje z objednávek bez smluvního vztahu po dobu spolupráce.

Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím do doby odvolání vašeho souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými jsme vázáni.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Lease Machines s.r.o. a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Lease Machines s.r.o. Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu objednávky či komunikace mezi námi.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.

Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy jsou vaše osobní údaje předány v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Lease Machines s.r.o. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

BEZPEČNOST

Lease Machines s.r.o. dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Lease Machines s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Lease Machines s.r.o. e‑mailem na adresu info@w-system.cz, nebo na telefonním čísle +420 608 748 597 na paní Čerňanskou (implementace a kontrola GDPR v praxi).

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od  1.5.2018.

Lease Machines s.r.o.

Marek Turynský

(jednatel/CEO)

Tel.: 774 836 623 e-mail: turynsky@w-system.cz